Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha C - Seznam pojmů Shluková analýza

Logo Matematická biologie

Shluková analýza

 1. shluková analýza (klastrová analýza – cluster analysis)
 2. shluk (klastr – cluster)
 3. metoda nejbližšího souseda (jednospojná metoda, metoda jediné vazby, metoda krátké ruky – single-linkage clustering, nearest neighbor method)
 4. metoda nejvzdálenějšího souseda (všespojná metoda, metoda dlouhé ruky – complete-linkage clustering, the furthest neighbor method)
 5. metoda průměrné vazby (středospojná metoda – average-linkage clustering)
 6. nevážená metoda průměrné vazby (unweighted pair-group method using arithmetic averages – UPGMA)
 7. vážená metoda průměrné vazby (weighted pair-group method using arithmetic averages – WPGMA)
 8. centroidová metoda (centroidní metoda, metoda středospojné vzdálenosti, Gowerova metoda – unweighted pair-group method using centroids, unweighted centroid clustering – UPGMC)
 9. vážená centroidová metoda (mediánová metoda – weighted centroid clustering, median method, weighted pair-group method using centroids – WPGMC)
 10. Wardova metoda (minimum variance clustering, Ward ́s method)
 11. metoda k-průměrů (k-means clustering)
 12. metoda x-průměrů (x-means clustering)
 13. metoda k-medoidů (k-medoids method, partitioning around medoids – PAM)
 14. tabulka vzdáleností spojení shluků (rozvrh slučování, rozvrh shlukování – amalgamation schedule)
 15. graf vzdáleností spojení shluků (graf rozvrhu shlukování – graph of amalgamation schedule)
 16. metoda siluety (silhouette method)
 17. minimální kostra grafu (minimum spanning tree)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity