Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Úvod Typy klasifikátorů podle typů klasifikačních a učících algoritmů

Logo Matematická biologie

Typy klasifikátorů podle typů klasifikačních a učících algoritmů

Dle typů klasifikačních a učících algoritmů dělíme klasifikátory na:

  • parametrické klasifikátory,
  • neparametrické klasifikátory.

Jako parametrické označujeme ty klasifikátory, u nichž je potřebné nastavovat či určit nějaké parametry (např. prahová klasifikace, u níž je třeba stanovit práh, či metoda podpůrných vektorů, u které je zapotřebí zvolit parametr , apod.). U neparametrických klasifikátorů není nutné nastavovat žádné parametry (např. klasifikace podle vzdáleností od reprezentativního objektu (tzv. etalonu) skupin).

Z tohoto pohledu jsou klasifikační stromy parametrickými klasifikátory, protože je u nich nutné volit parametry, ze statistického pohledu jsou to však neparametrické metody, protože u nich není předpoklad normálního (či jiného) rozdělení.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity