Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Pokročilejší metody extrakce proměnných Analýza nezávislých komponent (ICA) Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí charakterizovat podstatu analýzy nezávislých komponent
  • umí popsat princip, výhody a nevýhody použití koeficientu špičatosti a negativní entropie při výpočtu nezávislých komponent
  • je si vědom několika omezení u analýzy nezávislých komponent
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity