Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha B - Značení Asociační matice

Logo Matematická biologie

Asociační matice

je asociační matice mezi proměnnými, kde  je asociační koeficient mezi j‑tou a k‑tou proměnnou, , .

 

 je asociační matice mezi vektory popisujícími jednotlivé objekty, kde  je asociační koeficient mezi j‑tým a k‑tým objektem,,.

 

 je kontingenční tabulka dvou kategoriálních proměnných, přičemž r=1,...,R a c=1,...,C, kde R a C je počet kategorií u první respektive druhé proměnné, a .

U čtyřpolní tabulky je značení:

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity