Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru Výstupy z výuky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výuky

Student:

  • seznámí se s pojmy metrika, vzdálenost, podobnost a ujasní si rozdíl mezi nimi
  • seznámí se se základními metrikami pro určení vzdálenosti mezi dvěma vektory s kvantitativními hodnotami, dokáže identifikovat rozdíly mezi nimi a umí správně zvolit metriku pro danou aplikaci
  • seznámí se se základními metrikami pro určení podobnosti mezi dvěma vektory s kvantitativními hodnotami, dokáže identifikovat rozdíly mezi nimi a umí správně zvolit metriku pro danou aplikaci
  • seznámí se se základními metrikami pro určení vzdálenosti mezi dvěma vektory s kvalitativními hodnotami, dokáže identifikovat rozdíly mezi nimi a umí správně zvolit metriku pro danou aplikaci
  • seznámí se se základními metrikami pro určení podobnosti mezi dvěma vektory s kvalitativními hodnotami, dokáže identifikovat rozdíly mezi nimi a umí správně zvolit metriku pro danou aplikaci
  • seznámí se se základními deterministickými metrikami pro určení vzdálenosti mezi dvěma množinami vektorů, dokáže použít tyto metriky pro výpočet vzdáleností mezi dvěma množinami, příp. vektorem a množinou
  • seznámí se se základními metrikami pro určení vzdálenosti mezi dvěma množinami vektorů používajících jejich pravděpodobnostní charakteristiky a dokáže popsat pozadí jejich definic
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity