Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Úvod Typy klasifikátorů podle způsobu učení

Logo Matematická biologie

Typy klasifikátorů podle způsobu učení

Podle způsobu učení lze dělit klasifikační metody na:

  • učení s učitelem,
  • učení bez učitele.

Při učení s učitelem je k dispozici trénovací množina, u níž známe zařazení každého objektu do jednotlivých klasifikačních tříd. Rozlišujeme učení s dokonalým učitelem, kdy se učitel nemůže splést (tedy předpokládáme, že u všech trénovacích objektů je správně určená příslušnost do tříd), a učení s nedokonalým učitelem, kdy připouštíme, že v trénovací množině mohou být nesprávně označené subjekty (např. u některých duševních onemocnění se lékař může splést a označit pacienta za schizofrenika, i když trpí bipolární poruchou, což se však prokáže až za několik let, takže v naší trénovací množině je takto špatně zařazený subjekt, přesto se však klasifikátor může naučit dobře rozlišovat pacienty se schizofrenií od zdravých subjektů).

U metod učení bez učitele není trénovací množina k dispozici a často ani předem neznáme, jaké třídy (skupiny) se v datech budou vyskytovat. Typickým příkladem je shlukování.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity