Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Analýza hlavních komponent (PCA) Vlastnosti

Logo Matematická biologie

Vlastnosti

Karhunenův – Loevův rozvoj má některé vlastnosti, které jej zvýhodňují před jinými typy transformací:

  • při daném počtu členů rozvoje poskytuje ze všech možných aproximací nejmenší kvadratickou odchylku;
  • při použití kovarianční matice jsou nové transformované proměnné nekorelované; pokud se výskyt vektorů řídí normálním rozložením, zajišťuje nekorelovanost proměnných současně i nezávislost;
  • členy rozvoje nepřispívají k aproximaci rovnoměrně, vliv každého z členů uspořádané posloupnosti aproximace se zmenšuje s jeho pořadím určeným velikostí odpovídajících vlastních čísel;
  • změna požadavků na velikost střední kvadratické odchylky nevyžaduje přepočítat celý rozvoj, je třeba pouze změnit počet jeho členů.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity