Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Úvod do vícerozměrné analýzy dat Grafické znázornění vícerozměrných dat Maticové grafy

Logo Matematická biologie

Maticové grafy

Maticové grafy se používají ke znázornění závislostí dvojic znaků pomocí bodových grafů, které jsou uspořádány do matice. Na hlavní diagonále jsou histogramy (Obr. 4) nebo krabicové grafy (Obr. 5) jednotlivých proměnných. Z obrázků je patrné, že existuje silná přímá lineární závislost mezi proměnnými „Váha“, „Obvod pasu“, „Obvod boků“ a „BMI“.

Obr. 4: Ukázka maticového grafu s histogramy na hlavní diagonále.
 
Obr. 5: Ukázka maticového grafu s krabicovými grafy na hlavní diagonále.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity