Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru Metriky pro určení vzdálenosti mezi dvěma množinami vektorů Deterministické metriky pro určení vzdálenosti mezi dvěma množinami vektorů

Logo Matematická biologie

Deterministické metriky pro určení vzdálenosti mezi dvěma množinami vektorů

Tyto metriky, samozřejmě splňující podmínky pro metriky , ke každé dvojici množin  vektorů z rozkladu S = (, , …, ) přiřazují hodnotu znamenající vzdálenost či podobnost obou množin  a .

Způsoby výpočtu vzdáleností tohoto typu záleží na způsobu reprezentace množiny vektorů - zda je vyjádřena úplným výčtem vektorů, nebo zda je reprezentována nějakým významným vektorem či vektory.

Následující metriky předpokládají reprezentaci množiny úplným výčtem jejich položek.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity