Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Asociační matice Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat pojem asociační matice   
  • umí popsat pojem Q a R mód vícerozměrné analýzy
  • umí vypočítat asociační matici mezi proměnnými a mezi objekty         
  • umí vytvořit a interpretovat vizualizaci asociační matice          
  • umí provést srovnávání asociačních matic
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity