Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Shluková analýza Shluková hierarchická analýza Hierarchické shlukování

Logo Matematická biologie

Hierarchické divizivní shlukování

Divizivní metody pracují ze začátku se všemi objekty jako s jednou skupinou. Nejdříve je tato skupina rozdělena do dvou menších skupin. Dělení podskupin pokračuje dále, dokud není splněno kritérium, které ukončí analýzu (např. předem definovaný počet kroků, případně rozklad na samostatné objekty; Obr. 7).

Divizivní hierarchický postup můžeme tedy formalizovat následovně: vycházíme od jediného shluku a v každém kroku jeden ze shluků rozštěpíme na dva, takže na konci procesu dostáváme rozklad .

Obr. 7: Princip divizivního shlukování.

 

Divizivní metody jsou často používány v ekologii, konkrétně ke klasifikaci biologických společenstev. Jejich výhodou je, že jsou vhodné pro objemné datové soubory. Další výhodou je, že ke každému dělení je připojeno kritérium, podle kterého dělení proběhlo.

Divizivní metody mohou být monotetické, při nichž probíhá dělení souboru podle jediné proměnné a polytetické, kde dělení probíhá podle komplexní charakteristiky získané na základě všech proměnných.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity