Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Úvod do vícerozměrné analýzy dat Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí uvést cíle vícerozměrné analýzy dat včetně jejich příkladů
  • umí zvolit sofware pro vícerozměrnou analýzu dat
  • umí uspořádat vícerozměrná data do datové matice
  • umí vícerozměrná data graficky znázornit
  • umí definovat problémy vícerozměrných dat a jejich řešení
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity