Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Volba a výběr popisných proměnných Selekce proměnných Algoritmy selekce proměnných

Logo Matematická biologie

Algoritmy selekce proměnných

Problém selekce proměnných spočívá ve výběru optimální podmnožiny proměnných z původních proměnných . Její hledání je kombinatorický problém, přičemž celkový počet možných podmnožin, které při daných počtech proměnných a můžeme vytvořit, je určeno výrazem . To je číslo příliš veliké i pro ne příliš velké hodnoty a , než abychom byli schopni určit optimální řešení na základě stanovení vlastností všech možných variant. To vede k vytváření postupů, které umožňují najít alespoň kvazioptimální řešení, ovšem s přijatelnými nároky na výpočet.

Příklad 4:

Určete počet všech možných řešení při redukci počtu proměnných a) z 5 na 2; b) z 20 na 10 proměnných.

Řešení:

Protože počet možných kombinací výběru proměnných je dán vztahem

dostáváme po dosazení:

  1.  (to není moc, ale už pro druhou variantu to stojí k zamyšlení :-);

(Umíte ta čísla vůbec pojmenovat?)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity