Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha B - Značení Klasifikace

Logo Matematická biologie

Klasifikace

 je identifikátor k-té třídy, , kde   je počet tříd.

 je aposteriorní podmíněná pravděpodobnost zatřídění i‑tého objektu do k-té třídy.

 je podmíněná hustota pravděpodobnosti výskytu i‑tého objektu v k-té třídě.

 je diskriminační funkce náležící k-té třídě, .

 je kovarianční matice mezi třídami.

 je kovarianční matice uvnitř tříd.

 je vektor váhových koeficientů (např. u Fisherovy lineární diskriminace).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity