Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Vícerozměrné škálování Nemetrické vícerozměrné škálování

Logo Matematická biologie

Nemetrické vícerozměrné škálování

Nemetrické vícerozměrné škálování (NMDS, nemetrické mnohorozměrné škálování nonmetric multidimensional scaling) analyzuje libovolnou metrickou nebo semimetrickou matici vzdáleností nebo podobností (lze jednoduše převézt na nepodobnost). NMDS zobrazuje pozorované vzdálenosti/nepodobnosti mezi objekty v euklidovském prostoru.

Nemetrické vícerozměrné škálování nevyžaduje, aby vstupem byla matice vzdáleností vypočtená na základě Euklidovy metriky, pracuje s jakoukoliv maticí vzdáleností nebo podobností, buď symetrickou, nebo nikoliv. Může to být i přímé hodnocení vzdáleností nebo podobností na semikvantitativní škále. Vzdálenosti mezi objekty nemusí být metrické ani spojité. Metoda si dokáže poradit i s vyšším počtem chybějících hodnot v asociační matici, pokud zůstává dostatek informací k umístění každého objektu s ohledem na několik dalších objektů. NMDS je používáno hlavně v situacích, kdy přímé měření objektů není z jakéhokoli důvodu možné.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity