Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Úvod do vícerozměrné analýzy dat


Logo Matematická biologie

Úvod do vícerozměrné analýzy dat

V této kapitole se seznámíme s cíli vícerozměrné analýzy dat a uvedeme si konkrétní příklady vícerozměrných analýz. Dále si stručně představíme softwarové nástroje použitelné při analýze vícerozměrných dat. Budeme se rovněž věnovat popisu vícerozměrných dat a jejich grafickému znázornění pomocí celé řady grafů. Grafické znázornění vícerozměrných dat je nezbytné, abychom byli schopni zvolit adekvátní metodu analýzy těchto dat a vyhnout se tak chybným a zavádějícím výsledkům analýz. Na závěr si popíšeme problémy, které se mohou ve vícerozměrných datech vyskytovat, a jejich možné řešení.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi8600 Vícerozměrné metody“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie. U studentů se předpokládá pouze znalost biostatistiky.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity