Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Pokročilejší metody extrakce proměnných Metody varietního učení

Logo Matematická biologie

Metody varietního učení

Tato podkapitola popisuje účel a podstatu metod varietního učení, které patří mezi metody extrakce proměnných. Jejich výhodou je, že umožňují nelineární transformaci původních proměnných do nových komponent. Z metod varietního učení, jichž je celá řada, si podrobněji představíme metodu ISOMAP a metodu lokálně lineárního vnoření (LLE).

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

U studentů se předpokládá znalost biostatistiky a metod ordinační analýzy. Studenti by rovněž měli být schopni provádět základní operace s vektory a maticemi.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity