Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Korespondenční analýza Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

Seznam použité literatury

 1. Hebák, P., Hustopecký, J., Pecáková, I., Průša, M., Řezanková, H., Svobodová, A., Vlach, P. Vícerozměrné statistické metody (3). 2. přepracované vydání, Informatorium, Praha, ISBN 9788073330019 (2007)
 2. Hill, M. O. Correspondence Analysis: A Neglected Multivariate Method. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), Vol. 23, No. 3, pp. 340-354. (1974)
 3. Jongman, R.H., ter Braak, C.J.F., van Tongeren, O.F.R. Data analysis in community and landscape ecology. Pudoc, Wageningen. (1987)
 4. Legendre, P., Legendre, L. Numerical Ecology, 2nd Engl. Ed., Elsevier, Amsterdam, ISBN 0444892494. (1998)
 5. Lepš, J., Šmilauer, P. Mnohorozměrná analýza ekologických dat. Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice. (2000)
 6. Manly, B.F.J. Multivariate Statistical Methods. Second edition. Chapman & Hall. 232 pp. (1994)
 7. Palmer, M. Ordination Methods for Ecologists. http://ordination.okstate.edu/ vstup 3.12.2010
 8. Palmer, M.W. Putting things in even better order: the advantages of canonical correspondence analysis. Ecology 74: 2215-2230. (1993)

Další doporučené zdroje

 1. Lepš, J., Šmilauer, P. Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO. Cambridge University Press. ISBN 0 521 81409 X hardback, ISBN 0 521 89108 6 paperback. (2003)
 2. Lepš, J., Šmilauer, P. Metody mnohorozměrné statistiky v analýze ekologických dat. Studijní materiál ke kursu. Biologická fakulta Jihočeské university, České Budějovice. (1994)
 3. ter Braak, C. J. F., Šmilauer, P. CANOCO References Manual and User’s Guide to Canoco for Windows: Software for Canonical Community Ordination (version 4). Ithaca, NY, USA: Microcomputer Power. (1998)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity