Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Korespondenční analýza Korespondenční mapa

Logo Matematická biologie

Korespondenční mapa

Po výpočtu souřadnic kategorií je můžeme zobrazit jako body v grafu, který nazýváme korespondenční mapa. Grafické znázornění vztahů v korespondenční mapě je založeno na myšlence reprezentovat všechny sloupce a řádky a interpretovat relativní pozice bodů jako váhy příslušné danému sloupci a řádku. V korespondenční mapě můžeme interpretovat vzdálenosti mezi řádkovými kategoriemi a vzdálenosti mezi sloupcovými kategoriemi, ne ovšem vzdálenosti mezi řádkovými body a sloupcovými body. Můžeme ale interpretovat relativní pozici bodu z jedné sady s ohledem ke všem bodům druhé sady. Pro korespondenční mapu obecně platí, že:

  • blízkost dvou řádků (sloupců) značí podobný profil v těchto dvou řádcích (pojmem profil označujeme distribuci podmíněné četnosti);
  • pokud jsou od sebe řádky či sloupce vzdáleny, jejich profil je značně odlišný;
  • blízkost určitého řádku a určitého sloupce znamená, že tento řádek má důležitou váhu v daném sloupci;
  • pokud jsou od sebe určitý řádek a sloupec daleko, nejsou v daném sloupci téměř žádná pozorování, která přísluší danému řádku;
  • body poblíž středu ordinačního diagramu nemají výrazný profil; střed ordinačního diagramu je těžištěm bodů jak řádkových, tak sloupcových kategorií.

Na tomto místě je důležité zdůraznit, že nejdůležitějšími nástroji pro interpretaci výsledku korespondenční analýzy (podobně jako i ostatních ordinačních technik) jsou zkušenosti odborníka z terénu/laboratoře/nemocnice a znalosti z literatury.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity