Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha C - Seznam pojmů Ordinační analýza

Logo Matematická biologie

Ordinační analýza

 1. analýza hlavních komponent (principal component analysis – PCA)
 2. faktorová analýza (factor analysis – FA)
 3. korespondenční analýza (correspondence analysis – CA)
 4. detrendovaná korespondenční analýza (detrended correspondence analysis – DCA)
 5. analýza hlavních koordinát (principal coordinate analysis –  PCoA)
 6. vícerozměrné škálování (mnohorozměrné škálování – multidimensional scaling – MDS)
 7. kanonická korespondenční analýza (canonical correspondence analysis – CCA)
 8. redundanční analýza (redundancy analysis – RDA)
 9. kanonická korelační analýza (canonical correlation analysis – CCorA)
 10. analýza vlastních čísel a vlastních vektorů (vlastní analýza – eigenvalue decomposition)
 11. vlastní číslo (charakteristické číslo, vlastní hodnota – eigenvalue)
 12. vlastní vektor (charakteristický vektor – eigenvector)
 13. sutinový graf (indexový graf úpatí vlastních čísel –  scree plot)
 14. biplot (dvojný graf, biplot)
 15. komunality (communalities)
 16. Shepardův diagram (Shepard diagram)
 17. faktorové zátěže (factor loadings)
 18. inerce (inertia)
 19. D-hat (D^)
 20. D-star (D*)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity