Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Úvod Typy klasifikátorů podle jednoznačnosti zařazení do skupin

Logo Matematická biologie

Typy klasifikátorů podle jednoznačnosti zařazení do skupin

Podle jednoznačnosti zařazení do skupin rozdělujeme klasifikátory na:

  • deterministické klasifikátory,
  • pravděpodobnostní klasifikátory.

V případě deterministických klasifikátorů je každý objekt či subjekt jednoznačně zařazen do nějaké třídy a nemůže být současně ve více třídách. Kdežto výsledkem pravděpodobnostních klasifikátorů (nazývány též fuzzy klasifikátory) je pravděpodobnost zařazení objektů či subjektů do jednotlivých tříd (například člověk má s pravděpodobností 0,6 infarkt, s pravděpodobností 0,3 atrofii srdeční komory a s pravděpodobností 0,1 je zdravý).

Poznámka: všechny klasifikační metody popsané v těchto učebních materiálech jsou deterministické.

Termín „deterministický klasifikátor“ se však v některých vědních oborech používá i v jiném slova smyslu. Jako deterministický se označuje takový klasifikátor, který daná data zpracuje vždy se stejným výsledkem (např. Bayesův klasifikátor). Opakem je nedeterministický klasifikátor, jenž může při opakovaném zpracování daných dat dávat různé výsledky klasifikace (např. neuronové sítě, u nichž je výsledek závislý na inicializaci).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity