Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Klasifikace pomocí hranic v obrazovém prostoru - FLDA, SVM lineární a nelineární Metoda podpůrných vektorů

Logo Matematická biologie

Příklad 2

Bylo provedeno měření objemu hipokampu a mozkových komor (v cm3) u 3 pacientů se schizofrenií ( ) a 3 kontrolních subjektů ( ) (označení D – diseased, H – healthy). Naměřené hodnoty objemu hipokampu a mozkových komor u pacientů (  resp. ) a kontrol (  resp. ) byly zaznamenány do matic  resp. :

Určete, zda testovací subjekt  patří do skupiny pacientů či kontrolních subjektů pomocí algoritmu podpůrných vektorů.

Řešení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity