Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Pokročilejší metody extrakce proměnných


Logo Matematická biologie

Pokročilejší metody extrakce proměnných

V této kapitole si představíme pokročilejší metody extrakce proměnných, a to analýzu nezávislých komponent a metody varietního učení. Tyto metody umožňují transformovat původní proměnné do nových proměnných, přičemž analýza nezávislých komponent hledá lineární transformaci na základě kritéria statistické nezávislosti, zatímco metody varietního učení vedou k nelineární transformaci dat.
Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.
U studentů se předpokládá znalost biostatistiky a metod ordinační analýzy . Studenti by rovněž měli být schopni provádět základní operace s vektory a maticemi.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity