Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha A - Základy maticové algebry


Logo Matematická biologie

Príloha A - Základy maticové algebry

Tato část učebních textů by měla poskytnout studentům, kteří se již dříve seznámili s maticovým kalkulem, prostor pro zopakování některých potřebných pojmů a dovedností nezbytných pro pochopení mnohých metod a algoritmů analýzy a zpracování vícerozměrných dat. Studentům, jejichž studium bylo až dosud orientováno jiným než matematickým směrem, bude poskytnuta snad dostatečně srozumitelná cesta k seznámení se s nezbytnými pojmy maticové algebry, jejich pochopení i použití. Další kapitoly těchto výukových materiálů jsou bez osvojení si zde uvedeného minima opravdu těžko k zvládnutí.

Text je možné používat postupně, všechny potřebné pojmy jsou nejdříve vysvětleny, posléze použity. Všechny popisované postupy jsou demonstrovány na řešených příkladech, text je doprovázen i příklady k procvičení se skrytým řešením.

Tato kapitola se nezabývá praktickými aplikacemi popsaných skutečností, ty se ukážou v jednotlivých kapitolách těchto výukových materiálů. Na tuto kapitolu se lze obracet, pokud není výklad v ostatních kapitolách zcela srozumitelný.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi8600 Vícerozměrné metody“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity