Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Shluková analýza Validace shlukové analýzy Úvod

Logo Matematická biologie

Úvod

Měli bychom mít na paměti, že shluková analýza je pouze průzkumná metoda, nejedná se tedy o statistický test. Zároveň výběr asociačního koeficientu a shlukovacího algoritmu velmi ovlivňuje výsledek. Toto má za následek, že validace shlukové analýzy je při shlukování velmi důležitý krok. Validací shlukové analýzy se rozumí měření kvality shlukování pro jednotlivé algoritmy nebo stejný algoritmus, který počítal několikrát s jinými proměnnými. Současně lze pomocí validace shlukové analýzy definovat optimální počet shluků, do kterého mají být data rozdělena. Existuje několik přístupů, především validačních indexů, jak určit správný algoritmus shlukování a správný počet shluků.


Přístupy, jež vyhodnocují správnost shlukové analýzy, pracují na principu porovnávání výsledků z již provedených shlukových analýz. Tedy jejich vstupem je asociační matice a příslušnost objektů do shluků.


 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity