Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Volba a výběr popisných proměnných Selekce proměnných Algoritmy selekce proměnných

Logo Matematická biologie

Algoritmus plus p – mínus q

Pomáhá částečně napravit suboptimalitu obou výše uvedených algoritmů tím, že po přidání proměnných se proměnných odstraní. Proces probíhá, dokud se nedosáhne požadovaného počtu proměnných. Je-li , pracuje algoritmus stejně jako dopředný algoritmus od prázdné množiny. Naopak, je-li , jedná se o variantu zpětného algoritmu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity