Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Základní modely populační dynamiky Malthusovský model růstu populace Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Uvažujte model růstu bylinek z první kapitoly modelovaný rovnicí  s počáteční podmínkou resp. Nalezněte řešení Cauchyových úloh a predikujte, kdy bude populace dosahovat velikosti

 

Řešení

 

Cvičení 2. Uvažujte simulovanou populaci, jejíž specifická míra růstu se v roce periodicky mění od do v polovině roku (v létě) a zpět na nulu. Použijte nejprve vhodnou goniometrickou funkci a poté vhodnou po částech lineární funkci. Odvoďte Malthusovské modely a porovnejte populaci po dvou letech. 

 

Řešení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity