Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Elementární metody řešení


Logo Matematická biologie

Elementární metody řešení

V následující kapitole uvedeme přehled elementárních metod řešení některých typů diferenciálních rovnic 1. řádu. Je třeba poznamenat, že neexistuje žádný obecný postup, jak nalézt řešení ODR, mnohdy takové řešení ani analyticky nalézt nelze. Na druhé straně pro určité typy diferenciálních rovnic můžeme obecná řešení nalézt metodami, které jsou známy stovky let a patří k základům teorie ODR také proto, že na ně navazují například analogické metody pro rovnice vyšších řádů.
 
Předpokládá se znalost základů lineární algebry a matematické analýzy (funkce, derivace, primitivní funkce).
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity