Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Lineární rovnice Eulerova a Riccatiho diferenciální rovnice Riccatiho rovnice

Logo Matematická biologie

Riccatiho rovnice

Zavedeme substituci

Pak 

a tedy

což je lineární homogenní rovnice druhého řádu.

 

Úlohy k procvičení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity