Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Elementární metody řešení Další metody řešení vybraných typů obyčejných diferenciálních rovnic Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1: Najděte řešení úlohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.  
   

Řešení

2.

Řešení

   
3.  
   

Řešení

4.  
   

Řešení

5.  
 

Řešení

6.  
   

Řešení

7.  
   

Řešení

8.  
 

Řešení

 

 
Cvičení 2: Určete konstanty , ,  tak, aby rovnice  byla exaktní a vyřešte ji. 

Řešení

 
 
Cvičení 3:  Řešte počáteční úlohu pro implicitní rovnici druhého řádu  

Řešení

 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity