Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Lineární rovnice Homogenní lineární systém s konstantní maticí

Logo Matematická biologie

Homogenní lineární systém s konstantní maticí

Uvažujme vektorovou rovnici

Konstantní maticová funkce je definována na celé množině To podle věty Lineární rovnice 1.1 znamená, že řešení rovnice Lineární rovnice (7) existuje, je definováno na intervalu a pro libovolnou počáteční podmínku Lineární rovnice (2) je řešení jediné.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity