Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Lotkovy-Volterrovy systémy


Logo Matematická biologie

Lotkovy-Volterrovy systémy (modely biologických společenstev)

Modely populační biologie společenstev jsou přirozeným rozšířením modelů uvedených v předchozí kapitole. Jedním z nejvíce studovaných modelů populační biologie společenstev je model dravec-kořist. Poznamenejme, že každý rok jsou publikovány tisíce vědeckých článků, které mají jen v názvu spojení model dravec-kořist. Nejznámějším modelem dravec-kořist je Lotkův-Volterrův model, který si v této kapitole také blíže uvedeme a analyzujeme. Společenstva populací však nemusí být jen ve vztahu dravec-kořist, populace si mohou konkurovat nebo naopak kooperovat. V této kapitole se seznámíme s tzv. Lotkovými-Volterrovými systémy, které právě tato společenstva mohou modelovat. 
 
Předpokládá se zejména znalost základů matematické analýzy a metod řešení systémů diferenciálních rovnic.
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity