Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Elementární metody řešení Další metody řešení vybraných typů obyčejných diferenciálních rovnic Autonomní rovnice vyššího řádu

Logo Matematická biologie

Autonomní rovnice vyššího řádu

Autonomní rovnice vyššího řádu jsou rovnice v tvaru
 
 
Položíme . Pak
 

 

Postupujeme-li tak dále, vidíme, že
 
 
pro každé . ( je nějaká funkce  proměnných.) Dosazením do původní rovnice tedy dostaneme
 
 
neboli

 
což je rovnice řádu o jedna nižšího, než daná rovnice.
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity