Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Dynamika excitabilních systémů


Logo Matematická biologie

Dynamika excitabilních systémů

Jednou z dalších důležitých oblastí, kde se uplatňují diferenciální rovnice, je neurověda. V této kapitole si uvedeme základní diferenciální (elektrochemické) modely přenosu signálu v neuronu. Půjde o jediný neuron, stejně tak můžeme ale modelovat neurony spojené svými výběžky a přenos signálu mezi nimi a nebo modelovat neuronovou síť. Avšak vysvětlení některých dynamických dějů na membráně samotného neuronu je pro tuto kapitolu dostatečně obsáhlé a mělo by sloužit jako odrazový můstek pro ty, které by tato oblast zaujala.

Předpokládá se zejména znalost základů matematické analýzy a metod řešení diferenciálních rovnic.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity