Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Základní modely populační dynamiky Další modely růstu populace Udržitelný rybolov

Logo Matematická biologie

Optimalizace udržitelného rybolovu

Nyní můžeme řešit problém optimalizace rybolovu. Vnitřní koeficient růstu populace ryb je pro konkrétní druh konstanta, tu ovlivnit nelze. Úživnost prostředí však lze měnit, například eutrofizací příslušné vodní nádrže (přikrmováním ryb). V takovém případě můžeme počáteční velikost považovat za kapacitu přirozeného prostředí. Zvyšování úživnosti prostředí ale něco stojí. Předpokládejme, že náklady na eutrofizaci rybníka, které zvýší jeho úživnost na hodnotu jsou vyjádřeny funkcí Cenu ulovených ryb při intenzitě označíme a náklady na něho označíme Zisk z rybolovu je tedy roven

Maximální udržitelný rybolov má intenzitu Chceme-li tedy maximalizovat zisk, hledáme maximum funkce

za podmínky

To se ovšem snáze řekne, než udělá.

 

Uvedené modely diskutovali Beddington a May v článku

Beddington, J. R., May, R. M. Harvesting natural populations ina randomly fluctuating environment. Science. 1977, vol. 197, p. 463-465.

Přestože se jedná o modely velice jednoduché, přinášejí důležitý vhled do problematiky řízení využívání obnovitelných zdrojů.

 

Úlohy k procvičení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity