Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Lineární rovnice Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student

  • umí definovat a uvést příklady systémů lineárních diferenciálních rovnic,
  • rozumí principu superpozice,
  • umí nalézt řešení systému lineárních diferenciálních rovnic metodou variace konstant,
  • umí řešit homogenní systém lineárních diferenciálních rovnic s konstantní maticí,
  • umí definovat lineární diferenciální rovnice vyšších řádů a aplikovat na ně teorii lineárních systémů,
  • umí řešit homogenní a nehomogenní lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty,
  • umí řešit Eulerovu rovnici a převést Riccatiho rovnici na lineární.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity