Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Lineární rovnice Systémy lineárních ODR

Logo Matematická biologie

Systémy lineárních ODR

Nechť    jsou funkce definované na intervalu  Systém lineárních obyčejných diferenciálních rovnic (-rozměrný lineární systém) je tvaru 

Při označení

 

lze tento systém zapsat ve vektorovém tvaru

Tuto rovnici nazýváme nehomogenní lineární rovnice. Spolu s rovnicí Lineární rovnice (1) budeme uvažovat počáteční podmínku

Rovnici

nazýváme lineární homogenní rovnicí přidruženou k rovnici Lineární rovnice (1).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity