Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I

Spojité deterministické modely I

Autoři: doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Tento text slouží k výuce předmětu M5858 Spojité deterministické modely I na Přírodovědecké fakultě MU a je zamýšlen především, avšak ne výlučně, jako studijní opora pro studenty oboru Matematická biologie. Dále je podporou pro předmět M6VM06 Deterministické modely na Přírodovědecké fakultě MU.

komentář k obsahu

komentář ke struktuře

 Odeslání komentáře 

* ... povinné položky
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity