Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Evoluční dynamika a vývoj vzorců chování Replikátorové rovnice Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Napište repikátorové rovnice pro symetrickou maticovou hru s maticí

 

Cvičení 2. Najděte rovnovážné stavy replikátorové rovnice Evoluční dynamika a vývoj vzorců chování (6) pro fenotyp jestřába a určete jejich stabilitu. Porovnejte s výsledky získanými v podkapitole o ESS

Řešení

rovnovážné body: nestabilní , pro stabilní   a nestabilní
naopak pro  nestabilní   a stabilní  odpovídá ESS

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity