Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Obecné vlastnosti obyčejných diferenciálních rovnic Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • rozumí pojmům existence a jednoznačnost řešení ODR,
  • zná Picardovu větu a chápe její důsledky pro ODR s ohraničenými parciálními derivacemi,
  • zná základní globální vlastnosti řešení ODR,
  • zná větu o spojité závislosti řešení na počátečních podmínkách,
  • zná pojem maximálního a minimálního řešení a umí najít odhad řešení ODR.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity