Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datVybrané kapitoly z matematického modelování

Vybrané kapitoly z matematického modelování

Autoři: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. (lansky@math.muni.cz), Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D. (pokora@math.muni.cz)

Tento text slouží k výuce předmětu M7111 Vybrané kapitoly z matematického modelování na Přírodovědecké fakultě MU, a je zamýšlen především, avšak ne výlučně, jako studijní opora pro studenty oboru Matematická biologie. Text je organizován do několika částí, každá z nich je samostatnou výukovou jednotkou, která zahrnuje zpravidla 1-2 týdny výuky. Jednotlivé části jsou řazeny tak, jak jsou obvykle přednášeny.

Toto pořadí je pouze doporučené, při jeho dodržení je zajištěna návaznost. Není však nutné zvolené pořadí při studiu dodržet, ne všechny výukové jednotky jsou těsně svázány a pro schopnost porozumění výkladu a získání nových znalostí postačí, bude-li se čtenář řídit souhrnem předpokládaných znalostí a dovedností, uvedených na začátku každé samostatné části a ve vstupním testu. U některých částí jsou uvedeny i kódy pro řešení ve statistickém jazyce R (http://www.r-project.org). Tyto odstavce jsou jen doplňkem učebního textu a pro jeho porozumění nejsou nutné. 

komentář k obsahu

komentář ke struktuře

 Odeslání komentáře 

* ... povinné položky
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity