Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Laplaceova transformace


Logo Matematická biologie

Laplaceova transformace

Významnou metodou pro řešení úloh z předchozí kapitoly je metoda, která používá tzv. Laplaceovy transformace. Z vlastností Laplaceovy transformace vyplývá totiž možnost převést lineární diferenciální rovnici nebo systém na algebraickou rovnici nebo systém, který je pak řešitelný běžnými algebraickými úpravami nebo s pomocí lineární algebry. Samotná Laplaceova transformace je sice definována integrálem, ale vede na automatické schéma řešení, což je její velkou předností zvláště pro využití v počítačových programech a inženýrských výpočtech. Na rozdíl od předchozích v podstatě přímočarých metod řešení však pochopení metody Laplaceovy transformace vyžaduje vlastní kapitolu.

Předpokládá se znalost nevlastních integrálů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity