Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Autonomní systémy a kvalitativní teorie Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat a uvést příklady autonomních systémů diferenciálních rovnic, je seznámený s pojmy fázový prostor, trajektorie, rovnováha apod.,
  • uní použít metodu linearizace a klasifikovat stacionární body v rovině,
  • rozumí pojmům stabilita a asymptotická stabilita,
  • pro vyšetření stability rovnováhy umí použít přímou Ljapunovovu metodu,
  • umí definovat konzervativní systém.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity