Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Dynamika excitabilních systémů FitzHughův-Nagumův model neuronu Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Uvažujte model Dynamika excitabilních systémů (1) s nenulovým vstupním proudem a parametry z předchozího příkladu, tj.  S pomocí vhodného softwaru najděte hodnotu vstupního proudu, pro kterou rovnovážný bod ztrácí stabilitu (a začínají vznikat oscilace).

Řešení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity