Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Lineární rovnice Metoda variace konstant Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Uvažujte soustavu s počáteční podmínkou  jejíž přidružená homogenní rovnice je řešena v částí Princip superpozice cvičení 1. Nalezněte řešení nehomogenní rovnice metodou variace konstant a uveďte konkrétně tvar  ze vztahu Lineární rovnice (6).

Řešení

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity