Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Elementární metody řešení Další metody řešení vybraných typů obyčejných diferenciálních rovnic Exaktní rovnice

Logo Matematická biologie

Exaktní rovnice

Exaktní rovnice jsou rovnice typu 
 
 
 
Tuto rovnici lze přepsat na tvar
 
 
neboli
 
 
Za uvedených podmínek je  totálním diferenciálem nějaké funkce  dvou proměnných (sr. např. Z. Došlá, O. Došlý: Diferenciální počet funkcí více proměnných. MU, Brno 1999, kap. 4), přičemž platí . Obecné řešení dané rovnice je tedy implicitně zadáno rovností , kde je reálná konstanta.
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity