Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Epidemiologické modely Epidemiologické strukturované modely Další epidemiologické modely

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Sestavte model SIR a SIRS s lineární incidencí a vitální dynamikou, tj. sice s konstantní populací, avšak s nenulovou mírou porodnosti která je stejná jako míra úmrtnosti. Rodí se zdraví jedinci (nemoc tedy nepřechází z infikované matky na plod). Úmrtnost nezávisí na nemoci, je tedy stejná pravděpodobnost úmrtí ve všech třídách strukturovaného modelu. 

Řešení

Cvičení 2. Analyzujte model SIRS s vitální dynamikou a konstantní incidencí. Určete základní reprodukční číslo a rovnovážný stav.

Řešení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity