Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Biochemické modely Chemické oscilace Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Selkovův model glykolýzy. Najděte rovnovážné body modelu glykolýzy, který má (po zmenšení počtu parametrů) tvar

  (23)
 

Najděte kritické hodnoty parametrů, kde rovnováha ztrácí stabilitu.

Řešení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity