Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Biochemické modely Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • rozumí základům chemické kinetiky,
  • umí  uvést a vysvětlit základní modely enzymatické kinetiky,
  • rozumí modelům biochemických přepínačů, chápou podstatu vzniku přepínače a důležitost nelinearity,
  • zná základní modely chemických a biochemických oscilací,
  • je si vědom toho, že složité biochemické děje je možné modelovat a simulovat na stejném principu (model dělení buňky).
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity