Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Obecné vlastnosti obyčejných diferenciálních rovnic Globální vlastnosti řešení systému ODR Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. je úplné řešení rovnice definované na intervalu Najděte a -limitní body tohoto řešení.

Cvičení 2. je úplné řešení definované na intervalu rovnice kde jsou reálné konstanty. Najděte  a -limitní body tohoto řešení.

Cvičení 3. Rozhodněte, zda je úplné řešení rovnice definováno pro všechna

(a)  
   

Řešení

ano
(b)  
   

Řešení

ano
(c)  
   

Řešení

ano
(d)  
   

Řešení

ne

Kontrolní otázka 1. Uvažujte diferenciální rovnici s počáteční podmínkou Najděte řešení této úlohy a demonstrujte větu o závislosti na počátečních podmínkách a parametrech nalezením ve větě uvedeného spojitého zobrazení.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity